دانلود رایگان مقاله ارائه یک مبدل بوست رزنانسی جدید تحت شرایط سوئیچینگ نرم

دانلود رایگان مقاله ارائه یک مبدل بوست رزنانسی جدید تحت شرایط سوئیچینگ نرم

 

 

اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

آذر 91

 

 

ارائه یک مبدل بوست رزنانسی جدید تحت شرایط سوئیچینگ نرم

 

 

چکیده :

 در این مقاله یک مبدل بوست رزنانسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مبدل از اضافه کردن یک خازن رزنانسی و یک سوئیچ به مدار بوست معمولی بدست آمده است. تمام المان هاي سوئیچینگ تحت سوئیچینگ نرم روشن و خاموش می شوند . این مبدل نسبت به مبدل بوست معمولی داراي راندمان بالاتري است. بررسی هاي تئوري بر روي این مبدل انجام شده است.

مبدل براي توان خروجی 50 وات طراحی ونتایج شبیه سازي با نرم افزارPSIM جهت بررسی صحت نتایج تئوري این ارائه گردیده است

کلید واژه :  سوئیچینگ نرم ، مبدل رزنانسی ، مبدل بوست ، سوئیچینگ جریان صفر

 

 

 

دانلود رایگان مقاله