دانلود مقاله ارائه استراتژی کنترل جهت بهینه سازی عملکرد سیستم هیبرید پیل سوختی/ باتری

دانلود مقاله ارائه استراتژی کنترل جهت بهینه سازی عملکرد سیستم هیبرید پیل سوختی/ باتری

سال انتشار: ۱۳۸۷
محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

مقاله ارائه استراتژی کنترل جهت بهینه سازی عملکرد سیستم هیبرید پیل سوختی/ باتری

چکیده مقاله:
در سال های اخیر سیستم های پیل سوختی به عنوان یکی از منابع تولید توان الکتریکی دارای اهمیت بسیار بالایی می باشند. اما این منابع به تنهایی قادر به تأمین توان بارهای دینامیکی و بالاخص در کاربردها ی نقلیه نخواهند بود .سیستم هیبرید متشکل از پیل سوختی و باتری، چگالی توان بالای پیل سوختی را به همراه چگالی انرژی بالای باتری ترکیب کرده و به خوبی پاسخگوی درخواست توان سیستم های مربوطه می باشد .در این مطالعه، استراتژی کنترل ی مناسب جهت مدیریت تقسیم توان بین پی ل سوختی و باتری تحت بارهای پالسی ارائه شده است . در این سیستم با سوئیچینگ به موقع قطعات نیمه هادی، کنترل مناسبی برروی توان پیل سوختی و حالت شارژ باتری باتری اعمال می گردد، بطوریکه پیل سوختی در نواحی با راندمان بالا فعال بوده و از شارژ بیش از حد 1 و تخلیه بیش از حد 2 باتری ممانعت بعمل می آید.سیستم مورد نظر توسط نرم افزار MATLAB/Simulink شبیه سازی و تست گردیده است . با توجه به نتایج شبیه سازی تقسیم توان بین پیل سوختی و باتری (به عنوان منبع توان کمکی برای پیل سوختی) در مواقع بار ماکزیمم بخوبی صورت گرفته است.همچنین حالت شارژ 3 باتری کاملا بین سطوح تعیین شده قرار گرفته و توان پیل سوختی در نقاط با راندمان بهینهحفظ می گردد.
کلیدواژه‌ها:
پیل سوختی، سیستم هیبرید ، حالت شارژ باتری، کنترل توان

دانلود مقاله ارائه استراتژی کنترل جهت بهینه سازی عملکرد سیستم هیبرید پیل سوختی/ باتری

کد COI مقاله: PSC23_299