دانلود مقاله ارائه روشی مبتنی بر اسنابر رزونانسی فعال جهت کاهش میزان تلفات و افزایش راندمان مبدل Boost راندمان بالا در شبکه های کوچک

دانلود مقاله ارائه روشی مبتنی بر اسنابر رزونانسی فعال جهت کاهش میزان تلفات و افزایش راندمان مبدل Boost راندمان بالا در شبکه های کوچک

سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

مقاله ارائه روشی مبتنی بر اسنابر رزونانسی فعال جهت کاهش میزان تلفات و افزایش راندمان مبدل Boost راندمان بالا در شبکه های کوچک

چکیده مقاله:

در این مقاله سعی شده است میزان افزایش راندمان و کاهش میزان تلفات و استرس سوئیچینگ در یک مدل Boost بر اساس طراحی و بررسی تکنیک اسنابر رزونانسی فعال ارائه گردد. طرح در نظر گرفته شده مطابق روابط مشتق معادلات در مراحل مختلف عملکرد سیستم برای تعیین مقادیر بهینه کموتاسیون مدار نشان داده می شود. عملکرد شبکه متصل به سیستم PV با سوئیچینگ نرم مبدل Boost با نتایج شبیه سازی به منظور بررسی و تحلیل عملکرد و بهبود راندمان نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که تلفات کلید زنی و راندمان با استفاده از طرح پیشنهادی رزونانسی فعال بهبود می یابد. بازده کلی مبدل افزایش یافته واز مقدار 93% در کلید زنی سخت PWM به حدود 94% افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها:

اسنابر رزونانسی فعال، سوئیچینگ نرم، کلید زنی PWM.

لینک مقاله:
دانلود مقاله ارائه روشی مبتنی بر اسنابر رزونانسی فعال جهت کاهش میزان تلفات و افزایش راندمان مبدل Boost راندمان بالا در شبکه های کوچک

کد COI مقاله: ICEEE04_267