دانلود مقاله بررسی مزایای اقتصادی و فنی جایگزینی چراغ های خیابانی LED با چراغ های گازی بخار سدیم و بخار جیوه در مقیاس کلان شهر تهران

دانلود مقاله بررسی مزایای اقتصادی و فنی جایگزینی چراغ های خیابانی LED با چراغ های گازی بخار سدیم و بخار جیوه در مقیاس کلان شهر تهران

سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس توزیع برق

مقاله بررسی مزایای اقتصادی و فنی جایگزینی چراغ های خیابانی LED با چراغ های گازی بخار سدیم و بخار جیوه در مقیاس کلان شهر تهران

چکیده مقاله:

سیستم های روشنایی اکثر کشورهای دنیا از جمله کشورمان ایران در حال حاضر غالبا مبتنی بر چراغهای بخار سدیم و یا بخارجیوه می باشند. این چراغها درکنار مزایای شناخته شده خود برای دلسوزان صنعت برق دارای معایب بسیاری نیز می باشندمعایبی از قبیل مصرف بالا ، هدر رفت زیاد انرژی به صورت گرما و شوک ضربه اولیه راه اندازی بالاست به شبکه که قابل توجه میباشند. راه حلی که امروزه در سطح دنیا مطرح شده است و دوره های آزمایشی خود را به سرعت پست سر گذاشته و به تولید انبوهرسیده است استفاده از چراغهای دیودی یا LED می باشد که با کم مصرف تر ، بهره نوری مناسبتر و راندمان بالاتر جایگزین بسیارمناسبی به حساب می آیند. در این مقاله در خصوص نحوه عملکرد این نوع چراغها و مزایای بسیار مناسب آنها از قبیل طول عمربالا ،عدم تولید توان راکتیو،عدم نیاز به جریان راه اندازی بالا،میزان تولید هارمونیک کم و عدم تاخیر در انتشار نور اشاره شده است.در بخش دوم مقاله جایگزینی چاغهای روشنایی معابر کلان شهر تهران با چراغهای LED معادل را بررسی کرده و به نتایج بسیارچشمگیری دست یافته ایم. چنانچه این اتفاق در کلان شهری همانند تهران بزرگ روی دهد نه تنها پس از 2 سال هزینه کردهایاولیه باز خواهد گشت که در طول 5 سال 64 % بهبود هزینه خواهیم داشت. همچنین 76 % کاهش پیک مصرف 89 % کاهش هزینهتعمیر نگهداری و 64 % بهبود مصرف سالیانه خواهیم داشت که بسیار چشمگیر خواهد بود.مسلمایکی از مهمترین فاکتورهایی که در حال حاضر در تمامی کشورهای دنیا موضوع روز محافل علمی و سیاسی گردیده استبحث افزایش گرمای کره زمین و در نتیجه نیاز مبرم به بهبود کاهش تلفات در بخشهای مختلف صنعت برق می باشد و به جراتمی توان گفت چنانچه راهکار سریع و مناسبی در قسمت روشنایی معابر شهری را جستجو می کنیم مناسبترین جواب استفاده ازچراغهای LED خواهد بود.


کلیدواژه‌ها:

چراغهای LED چیپ درایور، چراغهای بخار سدیم و بخار جیوه، بهره نوری، هزینه مصرف سالانه

لینک مقاله:
دانلود مقاله بررسی مزایای اقتصادی و فنی جایگزینی چراغ های خیابانی LED با چراغ های گازی بخار سدیم و بخار جیوه در مقیاس کلان شهر تهران

کد COI مقاله: EPDC20_199

About the Author
ایران سوئیچینگ