دانلود مقاله تحلیل و بررسی تلفات مبدل رزونانسی LLC نیم پل

دانلود مقاله تحلیل و بررسی تلفات مبدل رزونانسی LLC نیم پل

سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

 

مقاله تحلیل و بررسی تلفات مبدل رزونانسی LLC نیم پل

 

چکیده مقاله:
راندمان بالا یکی از اهداف منابع تغذیه سویچینگ میباشد. اما بررسی و تحلیل دقیق برخی از مبدلها مانند مبدل های رزونانسی دارایپیچیدگی هایی می باشد که بسیاری از طراحان را برای طراحی دقیق المانهای مدار با مشکل مواجه میکند. در سالهای اخیر با روشن شدناهمیت طراحی مناسب به منظور رسیدن به مبدلی با کمترین تلفات و راندمان بالا، و همچنین با ظهور نرمافزارهایی که به راحتی توانایی حل معادلات غیرخطی را با استفاده از کامپیوتر مهیا می سازد، طراحی دقیق و بهینه و بررسی تلفات مبدل های پیچیدهای مانند مبدل رزونانسی LLC نیمپل میسر شده است. در این مقاله با حل معادلات غیر خطی جریان و ولتاژ، جریانها و ولتاژهای مدار دقیقاً محاسبه شده که در مقایسه باتکنیک های دیگر که از تقریب هایی برای سادهشدن مدار استفاده می شود، نتایج دقیق تری بدست می آید. در ادامه با بررسی مدل تلفات عناصر مبدل رزونانسی LLC نیم پل تلفات را محاسبه کرده و در انتها نتایج شبیه سازی آورده شده است.

کلیدواژه‌ها:
مبدل رزونانسی LLC، مبدل نیم پل، تلفات هدایتی، تلفات سویچینگ، معادلات غیرخطی

 

لینک مقاله:

دانلود مقاله تحلیل و بررسی تلفات مبدل رزونانسی LLC نیم پل

کد COI مقاله: NCNIEE03_121