دانلود مقاله تخمین ظرفیت باتری لیتیوم یون با استفاده از ترکیب فیلتر کالمن با ولتاژ مدار باز

دانلود مقاله تخمین ظرفیت باتری لیتیوم یون با استفاده از ترکیب فیلتر کالمن با ولتاژ مدار باز

سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

 

مقاله تخمین ظرفیت باتری لیتیوم یون با استفاده از ترکیب فیلتر کالمن با ولتاژ مدار باز

 

چکیده مقاله:
سیستم ذخیره انرژی ماهواره یکی از زیرسیستم های حیاتی ماهواره می باشد. باتری مهمترین قسمت این سیستم می باشد که انتخاب بهینه آن می تواند نقش مهمی در تأ مین پایدار انرژی در ماهواره ایفا نماید.تخمین وضعیت شارژ باتری(SOC) که برای توصیف ظرفیت باقیمانده اش به کار می رود یکی از چالش های اساسی استفاده از باتری است.بنابراین تخمین صحیح SOC نه تنها باتری را محافظت می کند و باعث جلوگیری از تخلیه بیش از حد و بهبود عمر باتری می شود بلکه استفاده ای برای کنترل منطقی ذخیره انرژی می شود.روش های مختلفی برای تخمین ظرفیت باتری وجود دارد.ازجمله روش های تخمین وضعیت شارژ باتری: شمارش کولن(آمپر ساعت)،استفاده از ولتاژ مدار باز واستفاده از سیستم های تطبیقی می باشد.یکی از مهمترین سیستم های تطبیقی فیلتر کالمن می باشد .ترکیب فیلتر کالمن با ولتاژ مدار بازباعث بهبود تخمین SOC و کاهش خطای تخمین می گردد.در این مقاله ابتدا مروری بر روش های تخمین ظرفیت باتری می گرددسپس روش ترکیب فیلتر کالمن با ولتاژ مدارباز شبیه سازی ونتایج ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها:
باتری لیتیوم یون،تخمین وضعیت شارژ (SOC)، ولتاژ مدار باز (OCV)، فیلتر کالمن (KF)

 

لینک مقاله:

دانلود مقاله تخمین ظرفیت باتری لیتیوم یون با استفاده از ترکیب فیلتر کالمن با ولتاژ مدار باز

کد COI مقاله: AIHE09_103