دانلود مقاله طراحی و مدلسازی دستگاه شبیه سازآرایه خورشیدی PV array simulator

دانلود مقاله طراحی و مدلسازی دستگاه شبیه سازآرایه خورشیدی PV array simulator

سال انتشار: ۱۳۸۲
محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

 

مقاله طراحی و مدلسازی دستگاه شبیه سازآرایه خورشیدی PV array simulator

 

چکیده مقاله:
اخیرًا سیستمهای مولد برق خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی نو و بدون آلودگی زیست محیطی مورد توجه قرارگرفته اند ازجمله کارهای انجام شده ، ارائه روشهای گوناگون جهت استفاده بهینه از ماژول خورشیدی به کمک کنترل پردازشگر توان میباشد . قابلیت وکارایی طرحهای ارائه شده ازطریق انجام آزمایش با آرایه خورشیدی وتحت شرایط مختلف دما وشدت نور مشخص میشود. بهترین گزینه ازدیدگاه اقتصادی برای انجام آزمایش مذکور استفاده از دستگاهی است که بتواند رفتار یک آرایه دلخواه ازماژولهای خورشیدی را تحت شرایط مختلف دما وشدت نور شبیه سازی نماید . دراین مقاله یک مدل الکتریکی مناسب برای ماژول خورشیدی معرفی شده و سپس با ارائه یک روش جدید ، پارامترهای مدل الکتریکی ازماژول واقعی استخراج میشود . همچنین در طرح سخت افزاری دستگاه شبیه ساز آرایه خورشیدی، ایده جدیدی ارائه شده است تا محدودیتهای توان خروجی کم و عدم مجزاسازی کامل برطرف شود. نتایج شبیه سازی کامپیوتری برای طرح ارائه شده حاکی ازدقت واطمینان پذیری طرح میباشد

کلیدواژه‌ها:
مشخصه جریان- ولتاژ ماژول خورشیدی، مدل الکتریکی ماژول خورشیدی، منبع تغذیه سوئیچینگ

 

 

لینک مقاله:

دانلود مقاله طراحی و مدلسازی دستگاه شبیه سازآرایه خورشیدی PV array simulator

کد COI مقاله: ICEE11_126