دانلود مقاله طراحی و مدلسازی یک سیستم شارژ جدید درشناورهای زیرسطحی دیزل الکتریک

دانلود مقاله طراحی و مدلسازی یک سیستم شارژ جدید درشناورهای زیرسطحی دیزل الکتریک

سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران

مقاله طراحی و مدلسازی یک سیستم شارژ جدید درشناورهای زیرسطحی دیزل الکتریک

 

چکیده مقاله:
شناورهای زیرسطحی دیزل الکتریک شامل یک ژنراتوردیزلی بزرگ شارژر بانک باتری و یک ماشین الکتریکی بزرگ به عنوان موتور پیشران می باشند عموما دیزل ژنراتور بکارگرفته شده درشناور برای کاربرد خاص شارژ باتری طراحی نشده است بنابراین کنترل و نظارت دقیق فرایند شارژ توسط اپراتور امری ضروری است شارژ بهینه باتری ها به عنوان نیروی محرکه اهصلی سیستم رانش الکتریکی شناورهای زیرسطحی نوع دیزل الکتریک مدرن امروزی حائز اهمیت فوق العاده ای می باشد دراین مقاله با تغییر عملکرد تنظیم کننده خودکارولتاژ AVR دیزل ژنراتور و حذف شارژر درسیستم رانش الکترکی ساختارجدیدی برای مرتفع ساختن مشکلات مربوط به زمان شارژهزینه های شارژر نظارت و نگهداری ارایه میگردد دراین ساختار پیشنهادی دیزل ژنراتور بدون نیاز به یک شارژر مرسوم و بدون نظارت اپراتور علاوه بربهینه کردن فرایند شارژ و افزایش دقت درشارژی باتریها باعث افزایش ایمنی و کاهش نیروی انسانی و هزینه نظارت و نگهداری میشود دراین مقاله طرح جدید و الگوریتم شارژ بانک باتری باتمام جزئیات آن و نتایج شبیه سازی ها ارایه شده و عملکرد مطلوب سیستم نمایش داده میشود.

کلیدواژه‌ها:
باتری، سیستم رانش الکتریکی، شارژر، شناورهای زیرسطحی

لینک مقاله:

دانلود مقاله طراحی و مدلسازی یک سیستم شارژ جدید درشناورهای زیرسطحی دیزل الکتریک

کد COI مقاله: ICEE21_709