دانلود مقاله طراحی یک مبدل بوست اینترلیود با کلیدزنی نرم

دانلود مقاله طراحی یک مبدل بوست اینترلیود با کلیدزنی نرم

سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

 

مقاله طراحی یک مبدل بوست اینترلیود با کلیدزنی نرم

 

چکیده مقاله:
در این مقاله ابتدا به معرفی مبدل بوست اینترلیود معمولی پرداخته سپس طرح ابدایی که شرایط سوئیچینگ نرم را محقق می سازد ارائه شده و در ادامه به بررسی مد های عملکرد مدار پیشنهادی پرداخته شده و نتایج شبیه سازی این مدار ارائه می گردد. نتایج شبیه سازی انجامشده صحت تحلیل تئوری را تائید می نماید.

کلیدواژه‌ها:
مبدل بوست اینترلیود ، سوئیچینگ نرم، ZVS, ZCS

 

 

لینک مقاله:

دانلود مقاله طراحی یک مبدل بوست اینترلیود با کلیدزنی نرم

کد COI مقاله: NCNIEE03_093