دانلود مقاله مبدل هیبرید تمام پل سه سطحی رزونانسی LCC- مبدل DC-DC جدید مناسب برای سیستم توان پیل سوختی جهت استفاده در زیر دریایی های رانش مستقل از هوا AIP

دانلود مقاله مبدل هیبرید تمام پل سه سطحی رزونانسی LCC- مبدل DC-DC جدید مناسب برای سیستم توان پیل سوختی جهت استفاده در زیر دریایی های رانش مستقل از هوا AIP

سال انتشار: ۱۳۹۰
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

 

مقاله مبدل هیبرید تمام پل سه سطحی رزونانسی LCC- مبدل DC-DC جدید مناسب برای سیستم توان پیل سوختی جهت استفاده در زیر دریایی های رانش مستقل از هوا AIP

 

 

چکیده مقاله:
پیل سوختی یک مولد انرژی با دانسیته توان بالا و ویژگی های مطلوب جهت کاربری به عنوان سیستم رانش مستقل از هوا در زیردریایی می باشد. دراین میان سیستم الکتریکی واسط بین پیل سوختی وبارهای مصرفی زیردریایی نیز ازلحاظ طراحی وقابلیت اطمینان ازاهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مقاله یک مبدل هیبرید تمام پل (H-FB) سه سطحی (TL) رزونانسی LLC جدید پیشنهاد میشود. این مبدل مزایای مبدل H-FB TL و مبدل رزونانسی LLC را به طور همزمان دارد. این مبدل میتواند در هر دو حالت سه سطحی و دو سطحی عمل کند، بنابراین برای کاربردهای با دامنه ولتاژ ورودی گسترده، مانند سیستم توان پیل سوختی، مناسب میباشند.در مقایسه با مبدل تمام پل معمول، ریپل جریان ورودی و فیلتر خروجی میتواند کاهش یابد. به علاوه، همه سوئیچها میتوانند سوئیچ زنی ولتاژ صفر را از نزدیک بار صفر تا بار کامل انجام بدهند، و سوئیچ های ساق TL فقط میتوانند نصف ولتاژ ورودی را تحمل کنند. علاوه بر این، دیودهای یکسوکننده میتوانند سوئیچ زنی جریان صفر داشته باشند، و ولتاژ معکوس دو سر آنها به ولتاژ خروجی حداقل شوند. درنهایت نتایج عملی یک نمونه خارجی این تئوریها را تایید میکند.

کلیدواژه‌ها:
رانش مستقل از هوا ، زیردریایی، پیل سوختی، باتری، مبدل رزونانسی، LLC ، مبدل سه سطحی،سوئیچ زمی جریان صفر، سوئیچ زنی ولتاژ صفر

 

 

لینک مقاله:

دانلود مقاله مبدل هیبرید تمام پل سه سطحی رزونانسی LCC- مبدل DC-DC جدید مناسب برای سیستم توان پیل سوختی جهت استفاده در زیر دریایی های رانش مستقل از هوا AIP

کد COI مقاله: NSMI13_022