دانلود مقاله محدود کنندهی فعال سه سطحیZVSمبتنی بر مدولاسیون پهنای باند برای مبدلDC-DC Buck

دانلود مقاله محدود کنندهی فعال سه سطحیZVSمبتنی بر مدولاسیون پهنای باند برای مبدلDC-DC Buck

سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور

 

مقاله محدود کنندهی فعال سه سطحیZVSمبتنی بر مدولاسیون پهنای باند برای مبدلDC-DC Buck

 

چکیده مقاله:
در دهه ی اخیر بدلیل افزایش چشمگیر کاربرد مبدل های DC-DC در صنایع و بخصوص کاربرد این تجهیزات در سطح ولتاژها و توان های انتقالی زیاد، نحوه ی عملکرد آن ها مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. این تجهیزات دارای انواع و توپولوژی-های گوناگونی هستند که از جمله ی آن ها می توان مبدل buck-buck دو سطحی، مبدل buck-boost دو سطحی و … را نام برد. از مشکلات اساسی موجود در این تجهیزات می توان به اعمال ولتاژ زیاد در دو سر نیمه هادی سوئیچ ها و یا تلفات کلیدزنی اشاره کرد.در این مقاله سعی شده تا با تلفیق تکنیک سوئیچینگ ولتا‍ژ صفر (ZVS) مبتنی بر مدولاسیون پهنای باند (PWM) برای ایجاد کلیدزنی نرم و استفاده از مبدل سه سطحی buck-buck، یک توپولوژی جدید برای مبدل DC به DC ارائه شود. آنالیز های حالت ماندگار و نتایج شبیه سازی انجام شده توسط نرم افزار PSIM نشان می دهند که توپولوژی پیشنهادی در این مقاله می تواند میزان ولتاژ اعمالی دو سر سوئیچ ها را نسبت به توپولوژی دوسطحی با تکنیک کلید زنی مشابه به میزان 50% کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها:
مبدل DC-DC، مدولاسیون پهنای باند، سوئیچینگ نرم، مبدل سه سطحی

 

 

لینک مقاله:

دانلود مقاله محدود کنندهی فعال سه سطحیZVSمبتنی بر مدولاسیون پهنای باند برای مبدلDC-DC Buck

کد COI مقاله: NCECN01_262