دانلود مقاله مدلسازی و ارزیابی تاثیر خازن گرماگیربرروی میزان EMI هدایتی مودمشترک درمبدل سوئیچینگ فلای بک

دانلود مقاله مدلسازی و ارزیابی تاثیر خازن گرماگیربرروی میزان EMI هدایتی مودمشترک درمبدل سوئیچینگ فلای بک

سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

 

مقاله مدلسازی و ارزیابی تاثیر خازن گرماگیربرروی میزان EMI هدایتی مودمشترک درمبدل سوئیچینگ فلای بک

 

چکیده مقاله:
مبدلهای سوئیچینگ قدرت که خود ازجمله منابع نویز برای دیگر مدارها هستند بطوروسیعیدرتجهیزات الکتریکی و الکترونیکی مورد استفاده قرارمیگیرند طراحی سیستمهای الکترونیک قدرت شامل بسیاری ازمتغیرهای طراحی نظیر الکتریکی مغناطیسی حرارتی و مکانیکی می شود دراین میان تداخلهای الکترومغناطیسی درمدارهای الکترونیک قدرت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که درتوانها و فرکانسهای بالا بطور واضح تری خود را نشان میدهد نویز به شکل هدایتی و یا تشعشعی به بخشهای حساس می رسد و درکار آنها اختلال می کند و حتی منجر به آسیب می شود امروزه سختگیرانه تر شدن استانداردها اجباردیگری را درکاهش نویز مبدلهای سوییچینگ ایجاد کرده است دراین مقاله ابتدا یک مبدل سوییچینگ فلای بک 100W طراحی و شبیه سازی شده است سپس تداخل امواج الکترومغناطیسی مودمشترک درآنمورد بررسی قرارمیگیرد.

کلیدواژه‌ها:
تداخل امواج الکترومغناطیسی، خازن پارازیتیCCM، فلای بک، مبدل سوییچینگ، نویز مود مشترک CM

 

 

لینک مقاله:

دانلود مقاله مدلسازی و ارزیابی تاثیر خازن گرماگیربرروی میزان EMI هدایتی مودمشترک درمبدل سوئیچینگ فلای بک

کد COI مقاله: ISCEE15_165