دانلود مقاله مدلسازی و شبیه ساز دیزل های خطوط کشتیرانی نفتکش(NITC)متصل به یک منبع فتوولتائیک بعنوان یک سیستم هایبریدی تولید توان(کشتی مورد مطالعه:ایران آستانه)

دانلود مقاله مدلسازی و شبیه ساز دیزل های خطوط کشتیرانی نفتکش(NITC)متصل به یک منبع فتوولتائیک بعنوان یک سیستم هایبریدی تولید توان(کشتی مورد مطالعه:ایران آستانه)

سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: سومینن کنفرانس سالانه انرژی پاک

 

مقاله مدلسازی و شبیه ساز دیزل های خطوط کشتیرانی نفتکش(NITC)متصل به یک منبع فتوولتائیک بعنوان یک سیستم هایبریدی تولید توان(کشتی مورد مطالعه:ایران آستانه)

 

چکیده مقاله:
این مقاله به تحلیل و بررسی اقتصادی تامین بخشی ازانرژی الکتریکی روزانه کشتی نفتکش ایران آستانه می پردازد که ابتدا با بررسی هریک ازژنراتورهای موجوددرکشتی و بررسی ظرفیت آنها یک سیستم pv و ادوات متعلق به آن که دربام پل فرماندهی این کشتی که متراژی بالغ بر280مترمربع را داراست امکان نصب و راه اندازی آن میسرخواهد شد همچنین دراین مقاله سیستم تولیدتوان متشکل ازمزرعه کلکتورها به توان تقریبا 70کیلووات یک دیزل ژنراتور داخلی خود کشتی یک کانورتر و بانک باتری تشکیل شده است که درواقع جهت یک پاسخ فنی ایده آل و بهینه توسط نرم افزار Homer محاسبه شده است که درنهایت پس ازمدلسازی این دوdg عملکردتمامی ادوات PV باتری کانورتر ظرفیت الکتریکی پنل ها و سیستم دیزل ژنراتور شبیه سازی شده است

کلیدواژه‌ها:
دیزل ژنراتور/سیستم فتوولتائیک /کشتی ایران آستانه /شارژ باطری/نرم افزار Homer

 

 

لینک مقاله:

دانلود مقاله مدلسازی و شبیه ساز دیزل های خطوط کشتیرانی نفتکش(NITC)متصل به یک منبع فتوولتائیک بعنوان یک سیستم هایبریدی تولید توان(کشتی مورد مطالعه:ایران آستانه)

کد COI مقاله: CLEANENERGY03_003