دانلود مقاله مروری بر مبدل های اصلاح ضریب توان بدون پل

دانلود مقاله مروری بر مبدل های اصلاح ضریب توان بدون پل

سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

 

مقاله مروری بر مبدل های اصلاح ضریب توان بدون پل

 

چکیده مقاله:
یکسوسازها به عنوان یک بار غیر خطی محسوب میشوند و باعث تولید فرکانسهایی به غیر فرکانس شبکه شده و شکل جریان را ازحالت سینوسی خارج میکنند. . بنابراین استانداردهای گوناگونی برای محدود کردن آنها وضع گردیده است. با تعریف ضریب توان، استانداردهای جهانی بوسیله وضع قوانینی برای مصرف کنندههای مختلف مشکل را در همان محل مصرف کننده حل کرده اند. در مبدل اصلاح ضریب توان معمولی به علت استفاده از یک مبدل بوست بعد از یکسوساز، تلفات هدایتی نسبت به یک یکسوساز افزایش مییابد. برای کاهش این تلفات می توان وظیفه اصلاح ضریب توان را با یکسوساز و یا بلوک رگولاتور بعدی ترکیب کرد که در این صورت مبدل اصلاح ضریب توان را به ترتیب تک مرحلهای و بدون پل می نامند. از آنجاییکه مبدلهای اصلاح ضریب توان بدون پل دارای قابلیت استفاده در تمام دستگاههایی هستند که نیاز به ولتاژDC یکسو شده از برق شهر دارند و در ضمن تلفات هدایتی آن از سایر مبدلهای اصلاح ضریب توان کمتر میباشد، در این مقاله مروری برمبدل های اصلاح ضریب توان بدون پل انجام داده ایم.

کلیدواژه‌ها:
ضریب توان، مبدل بدون پل، سوئیچینگ نرم، مبدل اصلاح ضریب توان، مبدل هایZCT/مبدل هایZVT

 

 

لینک مقاله:

دانلود مقاله مروری بر مبدل های اصلاح ضریب توان بدون پل

کد COI مقاله: NCNIEE02_340