دانلود مقاله پیش بینی سطح شارژ باتری خودروهای هیبرید الکتریکی قابل اتصال به شبکه توزیع برق به کمک مدل زنجیره مارکوف

دانلود مقاله پیش بینی سطح شارژ باتری خودروهای هیبرید الکتریکی قابل اتصال به شبکه توزیع برق به کمک مدل زنجیره مارکوف

سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی

مقاله پیش بینی سطح شارژ باتری خودروهای هیبرید الکتریکی قابل اتصال به شبکه توزیع برق به کمک مدل زنجیره مارکوف

چکیده مقاله:

تولید و استفاده ازخودروهای هیبرید الکتریکی قابل اتصال به شبکه به سبب مزایای قابل توجهی که دارند دردنیا رو به گسترش است دراین راستا نظریه امکان بهره برداری ازظرفیت باتری این خودروها به عنوان تنظیم کننده توان شبکه و یا نیروگاه های کوچک توزیع پراکنده نیز مطرح شده است این مقاله قصد دارد با ارایه روشی مبتنی برزنجیره مارکوف براساس داده های آماری قابل استخراج ازرفتارگذشته مالک خودروی هیبریدالکتریکی قابل اتصال به شبکه سطح شارژ باتری خودرو را به منظور کمک به اپراتور شبکه توزیع برق دربرنامه ریزی های راه اندازی و ازکارانداختن نیروگاه های عظیم پیش بینی کند

کلیدواژه‌ها:

باتری ، خودروی هیبریدی ، سطح شارژ ، مدل زنجیره مارکوف

لینک مقاله:

دانلود مقاله پیش بینی سطح شارژ باتری خودروهای هیبرید الکتریکی قابل اتصال به شبکه توزیع برق به کمک مدل زنجیره مارکوف

کد COI مقاله: ECOSE01_264