دانلود مقاله کاهش پدیده وزوز با طراحی کنترل مدلغزشی – فازی یک مبدل رزونانسی سری DC-DC

دانلود مقاله کاهش پدیده وزوز با طراحی کنترل مدلغزشی – فازی یک مبدل رزونانسی سری DC-DC

سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

 

مقاله کاهش پدیده وزوز با طراحی کنترل مدلغزشی – فازی یک مبدل رزونانسی سری DC-DC

 

چکیده مقاله:
دراین مقاله کنترل مدلغزشی – فازی یک مبدل رزونانسی سری DC-DC با روش مدولاسیون شیفت فاز پیشنهاد شدها ست مقاله شامل ترکیب مدل دینامیکی سیگنال بزرگ متوسط و طراحی یک کنترل کننده فیدبک غیرخطی براساس روش خطی سازی ورودی – خروجی برای بدست آوردن سطح لغزشی است کنترل کننده فازی پیشنهادی تغییرات سیگنال کنترلی را براساس اطلاعات سطح و میزان تغییرات سطح لغزشی تعیین می کند و بطوریکه پایداری مورد لغزشی و شرایط جذب تضمین شود کارایی مدلغزشی – فازی با مدلغزشی مقایسه میشود نتایج شبیه سازی برخی ویژگیهای کنترل کننده پیشنهادی از جمله کاهش پدیده وزوز، کلیدزنی درولتاژ صفر فرکانس کلیدزنی ثابت، پاسخ گذرای سریع، ثبات دربرابر تغییرات پارامترهای خارجی و بار را تایید می نماید.

کلیدواژه‌ها:
مبدل رزونانسی سری، کنترل مدلغزشی فازی، پدیده وزوز، کلیدزنی ولتاژ صفر

 

 

لینک مقاله:

دانلود کاهش پدیده وزوز با طراحی کنترل مدلغزشی – فازی یک مبدل رزونانسی سری DC-DC

کد COI مقاله: ICNMO01_267