دانلود مقاله کنترل بهینه جریان مبدل های AD/DC برای شارژ سریع باطری های اسیدی

دانلود مقاله کنترل بهینه جریان مبدل های AD/DC برای شارژ سریع باطری های اسیدی

سال انتشار: ۱۳۸۶
محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

 

مقاله کنترل بهینه جریان مبدل های AD/DC برای شارژ سریع باطری های اسیدی

 

چکیده مقاله:
باطری شارژ های صنعتی که عمدتا از مبدل های AC/DC تشکیل یافته اند، کاربرد فراوانی در صنایع دارند.در این مقاله با استفاده از کنترل کننده های جریان مبدل و دمای باطری ، دوروش شارژ کند و شارژ سریع مورد تحلیل و آزمایش قرار گرفته است. در شارژ باطری ها به صورت سری، روش کنترل جریان مبدل به همراه کنترل دمای باطری ها شیوه مناسبی است که می تواند در زمان کوتاهی باطر یهای اسیدی را شارژ کند. لیکن خنک سازی باطری ها با بکارگیری روش تخلیه لحظه ای انرژی باطری ها در زمانی که دمای آنها به واسطه شارژ سریع افزایش می یابد، روند شارژ باطری ها را سرعت می بخشد. بدین ترتیب با اینروش زمان بهینه شارژ باطری های اسیدی حاصل می شود.

کلیدواژه‌ها:
شارژها، باطری های اسیدی ، مبدل های AC/DC ، کنترل جریان

 

 

لینک مقاله:

دانلود مقاله کنترل بهینه جریان مبدل های AD/DC برای شارژ سریع باطری های اسیدی

کد COI مقاله: ICEE15_479