دانلود مقاله کنترل مدلغزشی مبتنی برمنطق فازی برای مبدل SEPIC اکتیو کلمپ

دانلود مقاله کنترل مدلغزشی مبتنی برمنطق فازی برای مبدل SEPIC اکتیو کلمپ

سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

 

مقاله کنترل مدلغزشی مبتنی برمنطق فازی برای مبدل SEPIC اکتیو کلمپ

 

چکیده مقاله:
اینم قاله یک طراحی از کنترلرمدلغزشی مبتنی برمنطق فازی برای یک مبدل dc-dc سپیک اکتیو کلمپ ارایه میدهد دراین مقاله یک کنترل مدجریان تناسبی – انتگرال گیر استفاده شده است و کنترل مدلغزشی طراحی شده برمبنای استفاده از منطق فازی می باشد کنترلر مدلغزشی دربرابر همه متغیرها مقاوم بوده و منطق فازی به کاهش پدیده chattering که توسط کنترلر مدل لغزشی بوجود می آید کمک می کند درنتیجه بازده افزایش یافته و خطا و ریپل ولتاژ و جریان کاهش می یابد این مبدل توسط سیمولینک متلب شبیه سازی شده و پایداری آن دربرابر تغییرات ولتاژ ورودی و بارامتحان شده است.

کلیدواژه‌ها:
منبع تغذیه سوئیچینگ – مبدل SEPIC اکتیو کلمپ – کنترل مدلغزشی – کنترل مدجریان – رفتارغیرخطی

 

 

لینک مقاله:

دانلود مقاله کنترل مدلغزشی مبتنی برمنطق فازی برای مبدل SEPIC اکتیو کلمپ

کد COI مقاله: CCIEEE02_039