دانلود مقاله کنترل مد لغزشی مبتنی بر منطق فازی برای مبدل BOOST

دانلود مقاله کنترل مد لغزشی مبتنی بر منطق فازی برای مبدل BOOST

سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

مقاله کنترل مد لغزشی مبتنی بر منطق فازی برای مبدل BOOST

چکیده مقاله:
این مقاله یک طراحی از کنترلر مد لغزشی مبتنی بر منطق فازی برای یک مبدل – dc-dc بوست جدید ارائه می دهد. در اینجا یک کنترل مد جریان تناسبی- انتگرال گیر استفاده شده است وکنترل مدلغزشی طراحی شده بر مبنای استفاده از منطق فازی می باشد.کنترلر مدلغزشی روباستنس در برابر همه متغیرها را تامین نموده و منطق فازی به کاهش پدیده chatering که توسط کنترلر مدل لغزشی بوجود می آید کمک میکند.در نتیجه بازده افزایش یافته و خطا و ریپل ولتاژ وجریان کاهش می یابد. این نرم افزار توسط سیمولینک متلب شبیه سازی شده و این مدل در برابر تغییر ولتاژورودی و بار امتحان شده است.

کلیدواژه‌ها:
منبع تغذیه سوئیچینگ،مبدل کنترل مد لغزشی،کنترل مد جریان، رفتارغیرخطی

 

 

لینک مقاله:

دانلود مقاله کنترل مد لغزشی مبتنی بر منطق فازی برای مبدل BOOST

کد COI مقاله: NCNIEE03_148