دانلود مقاله یک مبدل اصلاح ضریب توان جدید بدون پل فلای بک با شرایط سوئیچینگ نرم تحت ولتاژ صفر

دانلود مقاله یک مبدل اصلاح ضریب توان جدید بدون پل فلای بک با شرایط سوئیچینگ نرم تحت ولتاژ صفر

سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

 

مقاله یک مبدل اصلاح ضریب توان جدید بدون پل فلای بک با شرایط سوئیچینگ نرم تحت ولتاژ صفر

 

چکیده مقاله:
در این مقاله یک مبدل اصلاح ضریب توان بدون پل فلای بک سوئیچینگ نرم (ZVS) ارائه شده است. برای کاهش تلفات هدایتی در اینمبدل، پل دیود ورودی با مبدل ترکیب شده است همچنین برای کاهش تلفات کلیدزنی از یک تکنیک سوئیچینگ نرم فرکانس ثابت (ZVT)استفاده می کند. به دلیل بدون پل بودن مبدل پیشنهادی و وجود مدار رزونانسی کمکی با ساختار ساده و تلفات کمتر نسبت به مدار اصلی که درزمان بسیار کوتاهی از سیکل سوئیچینگ فعال شده و شرایط سوئیچینگ نرم را برای المان های نیمه هادی مدار فراهم میکند، راندمان کلی مدارنسبت به مبدلهای معمول آن افزایش می یابد. در این مبدل به دلیل استفاده از مبدل فلای بک شرایط ایزولاسیون بین ورودی و خروجی فراهمگردیده است. در این مقاله حالت های عملکرد مبدل تجزیه وتحلیل و نتایج شبیه سازی آن با استفاده از نرم افزار Psim ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها:
بدون پل ، سوئیچینگ نرم تحت ولتاژ صفر، مبدل های اصلاح ضریب توان، ZVT

 

 

لینک مقاله:

دانلود مقاله یک مبدل اصلاح ضریب توان جدید بدون پل فلای بک با شرایط سوئیچینگ نرم تحت ولتاژ صفر

کد COI مقاله: NCNIEE03_006